Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη μεταδιδόμενων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων σε ενηλίκους οφείλονται σε συμπεριφορές που υιοθετούνται στην ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Το έγκλημα και η βία φέρνουν κοντά τα δύο πολύ ισχυρά συστήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων, την ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η κατακερματισμένη και συγκεντρωτική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη του ρόλου του ειδικού ..