Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βασικής υποστήριξης ζωής ενήλικα κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οδηγιών του European ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, ενώ ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών στη Νοσηλευτική έχουν δεχθεί κριτική για το ότι στηρίζονται σε διδακτικές μεθόδους που έχουν σκοπό ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Μελέτες που αφορούν στη νοσηλευτική τεκμηρίωση αναδεικνύουν το πρόβλημα της ελλιπούς και λανθασμένης καταγραφής της νοσηλευτικής φροντίδας. Με σκοπό ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται σε επαγγελματικούς κινδύνους με παρόμοιο τρόπο με τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό χώρο. ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ..