Η χρήση των αναστολέων του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα στη θεραπεία του καρκίνου

Οι στοχεύουσες θεραπείες διαφέρουν  από τη χημειοθεραπεία, καθώς η δράση τους  σχετίζεται με κυτταρικούς υποδοχείς,  σε αντίθεση με τους αντινεοπλασματικούς  παράγοντες που καταστρέφουν όλα τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Μία από τις πρωτεΐνες-στόχους είναι και ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα,  του οποίου βασικός ρόλος  είναι η ενεργοποίηση  της ενδοκυττάριας μεταβίβασης  σήματος. Με την ανάπτυξη της μοριακής επιστήμης και της βιοτεχνολογίας έχουν δημιουργηθεί θεραπευτικές ουσίες που μπλοκάρουν  τον συγκεκριμένο υποδοχέα–μονοπάτι.

Οι νέες θεραπευτικές ουσίες έχουν μια ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τύπους καρκίνου,  όπως είναι ο καρκίνος κεφαλής τραχήλου και παχέος εντέρου, προσφέροντας αύξηση της επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Hits: 184 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 22-11-2023
Συγγραφείς: Χριστίνα Ντόλα , Δημήτριος Παπαγεωργίου