Παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των γονέων να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων των παιδιών τους

Εισαγωγή:  Η δωρεά  οργάνων ορίζεται ως  η προσφορά  οργάνων  και ιστών για μεταμόσχευση σε έναν συνάνθρωπο από κάποιον άλλο (δότη), ο οποίος έχει ανακηρυχθεί εγκεφαλικά ή καρδιακά  νεκρός. Όμως, σε παιδιατρικούς ασθενείς τα ποσοστά δωρεάς οργάνων, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένουν χαμηλά.

Σκοπός: Ο εντοπισμός, η εξέταση και η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις των γονέων, όταν έρχονται αντιμέτωποι  με τη δωρεά οργάνων του αποθανόντος παιδιού τους.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  Pubmed και ScienceDirect από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που αφορούσαν τη δωρεά οργάνων, αλλά και δωρεά ιστών ή/και βιολογικών σωματικών υγρών από παιδιατρικούς ασθενείς και τους παράγοντες που επηρέαζαν τη λήψη απόφασης των γονέων, κατά το χρονικό διάστημα 2006-2020 συμπεριε- λήφθησαν στην ανασκόπηση.

Αποτελέσματα:  Προσδιορίστηκαν 544 άρθρα και τελικά  μελετήθηκαν εκτενώς 11 με βάση τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Τα αποτελέσματα των μελετών  που εντάχθηκαν  στην ανασκόπηση έδειξαν ότι οι διαπροσωπικές/προσωπικές εμπειρίες, η κοινωνία, η θρησκεία, οι επαγγελματίες υγείας, η εκπαίδευση,  οι παραδοσιακές αξίες, οι συνθήκες θανάτου του παιδιού και τα στάδια θρήνου και θλίψης αποτελούσαν τους λόγους που κατ’ εξοχήν επιδρούσαν και διαμόρφωναν την απόφαση του γονέα/ κηδεμόνα σχετικά με τη δωρεά των οργάνων και ιστών του παιδιού του.

Συμπεράσματα:  Η αύξηση  των ποσοστών  δωρεάς  σε παιδιατρικούς ασθενείς, θα επέλθει μέσω της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης  της κοινωνίας και των εκστρατειών πληροφόρησης. Στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο πρέπει να είναι αρωγός στον αγώνα αυτό.

 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 2
Hits: 562 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 04-08-2023
Συγγραφείς: Ελευθερία Μενεγάκη , Ειρήνη Παναγιώτου , Ιωάννα Σαουλλή , Παντελεήμων Περδικάρης