Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών στη Νοσηλευτική έχουν δεχθεί κριτική για το ότι στηρίζονται σε διδακτικές μεθόδους που έχουν σκοπό ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Μελέτες που αφορούν στη νοσηλευτική τεκμηρίωση αναδεικνύουν το πρόβλημα της ελλιπούς και λανθασμένης καταγραφής της νοσηλευτικής φροντίδας. Με σκοπό ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται σε επαγγελματικούς κινδύνους με παρόμοιο τρόπο με τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό χώρο. ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) ευθύνονται για το 50% των νευρολογικών προβλημάτων και ενοχοποιούνται για 4,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για θέματα σεξουαλικότητας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 127 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, ..