Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Παρά τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα οφέλη (μείωση θνησιμότητας, μείωση επανεισαγωγών στο νοσοκομείο) που προσφέρει η καρδιακή αποκατάσταση (ΚΑ) φαίνεται ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντικείμενο της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελεί ..
Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 3
Η μεγάλη έξαρση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και παγκόσμια ανησυχία ..