Μυοσκελετικές Διαταραχές και Επιβαρύνσεις στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Η Νοσηλευτική αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό σύστημα επάγγελμα λόγω των δραστηριοτήτων που απαιτούνται κατά την άσκησή της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η συχνή μετακίνηση ασθενών, η μεταφορά υλικού, ακόμη και ο χειρισμός ή και η μεταφορά ειδικού εξοπλισμού. Σκοπός: Η καταγραφή των μυοσκελετικών διαταραχών και η διερεύνηση των πιθανών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού των γενικών νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη. Διανεμήθηκαν 600 ερωτηματολόγια, που περιλάμβαναν το NMQ (The general Nordic for the Musculoskeletal symptoms Questionnaire), στο νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας, το Μάιο του 2013, από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 440 (73,3%). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences, έκδοση 10.0 και οι στατιστικές δοκιμασίες περιλάμβαναν περιγραφική στατιστική και τον έλεγχο x2. Αποτελέσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό (85%) του νοσηλευτικού προσωπικού που παρουσίασε μυοσκελετική διαταραχή τους προηγούμενους 6 μήνες στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στον αυχένα και στα άνω άκρα, θεωρεί ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση των συγκεκριμένων συμπτωμάτων την εργασία του. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το 63% αναγκάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του εξαιτίας μυοσκελετικών διαταραχών. H εκπαίδευση του προσωπικού σε εργονομικά θέματα βρέθηκε ανεπαρκής. Συμπεράσματα: Οι μυοσκελετικές διαταραχές συσχετίζονται με τις εργασιακές δραστηριότητες του νοσηλευτικού προσωπικού στον τομέα εργασίας του. Ένας παράγοντας που θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του προβλήματος είναι η σχετική με την πρόληψη των μυοσκελετικών εκπαίδευση.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 2
Hits: 2525 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2014
Συγγραφείς: Αθανάσιος Μπιτσιός , Ασημένια Γιοφτσίδου , Παρασκευή Μάλλιου , Αναστασία Μπενέκα