Η επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών άσκησης στην κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς: Μία ποιοτική προσέγγιση

Εισαγωγή: Η κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και διαδεδομένα συμπτώματα που βιώνουν οι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής. Έχει διαπιστωθεί πως η συμμετοχή σε άσκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη μείωση της αντιληπτής κόπωσης των παιδιών, ενώ παράλληλα θεωρείται ως μία ασφαλής και εναλλακτική στρατηγική παρέμβασης.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών άσκησης στην κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς.

Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά συμμετείχαν έξι παιδιατρικοί ογκολογικοί ασθενείς, ηλικίας από πέντε έως εννέα ετών, οι οποίοι είχαν διαγνωσθεί με διάφορες μορφές καρκίνου. Ένα πρόγραμμα άσκησης συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων εφαρμόστηκε, χρησιμοποιώντας την κονσόλα Xbox Kinect™. Η συχνότητα συμμετοχής ήταν 3 φορές την εβδομάδα, ενώ η διάρκεια συμμετοχής ανά προπονητική μονάδα είχε οριστεί στα

30 λεπτά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω παρατηρήσεων και ατομικών συνεντεύξεων με τα παιδιά και με έναν από τους γονείς τους.

Αποτελέσματα: Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τρία κύρια θέματα: α) Μείωση των παρενεργειών της θεραπείας, β) Μείωση των διαταραχών του ύπνου, γ) Μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η συμμετοχή των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών σε άσκηση μέσω ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών συντελεί καθοριστικά στη μείωση της κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να ασκηθούν σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του ελευθέρου χρόνου τους στον ξενώνα.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 12026 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Σεμίνα Νάνη , Ουρανία Ματσούκα , Γιάννης Θεοδωράκης , Παναγιώτης Αντωνίου