Αντιληπτά Οφέλη που Σχετίζονται με τη Συμμετοχή σε ένα Θεραπευτικό Πρόγραμμα Άσκησης μέσω Ψηφιακών Διαδραστικών Παιχνιδιών σε Παιδιά με Καρκίνο

Εισαγωγή: Οι κλινικές θεραπείες ενάντια στη νόσο του καρκίνου, συντελούν στην επιδείνωση της σωματικής και πνευματικής ευημερίας των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών, ωστόσο η άσκηση έχει κατά καιρούς προταθεί ως μία ασφαλής, μη φαρμακευτική στρατηγική παρέμβασης για τους παιδιατρικούς πληθυσμούς που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, η οποία επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός: Να προσδιοριστούν τα αντιληπτά οφέλη που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης μέσω ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά έξι παιδιά, ηλικίας 5 έως 9 ετών, αγόρια και κορίτσια, που διέμεναν στον ξενώνα του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή» στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης διάρκειας 12 εβδομάδων, χρησιμοποιώντας την κονσόλα Xbox Kinect™. Η συχνότητα συμμετοχής ήταν 3 φορές την εβδομάδα, ενώ η διάρκεια συμμετοχής ανά προπονητική μονάδα ορίστηκε στα 30 λεπτά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω παρατηρήσεων και ατομικών συνεντεύξεων με τα παιδιά, με έναν από τους γονείς τους και με έναν υπάλληλο του ξενώνα. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προέκυψαν τέσσερα κύρια θέματα: (α) η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, (β) η μείωση της κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο, (γ) τα θετικά συναισθήματα, (δ) ο έλεγχος των αρνητικών συναισθημάτων. Συμπεράσματα: Η συμμετοχή των παιδιών με καρκίνο σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης που συνδυάζει την άσκηση με το παιχνίδι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, τη μείωση της αντιληπτής κόπωσης, την ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων, καθώς και τη μείωση των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων εξαιτίας της θεραπείας του καρκίνου.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Hits: 599 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2019
Συγγραφείς: Σεμίνα Νάνη , Ουρανία Ματσούκα , Γιάννης Θεοδωράκης , Παναγιώτης Αντωνίου