Ωφελείν ή μη βλάπτειν: Ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας και ποιότητα φροντίδας

Η μετεξέλιξη του Ιπποκρατικού μοντέλου (ωφελέειν ή μη βλάπτειν) και του primum non nocere της Nightingale σε μια νέα εποχή που αναγνωρίζει την ποιότητα της φροντίδας, ως σύνθημα, πολιτική υγείας και στρατηγικό στόχο, αναδεικνύει την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού φροντίδας ως το σύγχρονο στόχο. Αυτό εμπεδώνεται από τους νοσηλευτές και με το θέμα του φετινού εορτασμού της διεθνούς ημέρας της Νοσηλευτικής «Ποιοτικοί χώροι εργασίας: Ποιοτική φροντίδα ασθενούς». Η ποιότητα στο χώρο της φροντίδας αποτελεί ένα δίπολο: ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν υπάρχει υψηλή και χαμηλή ποιότητα αλλά υψηλός ή χαμηλός βαθμός επίτευξης των προτύπων που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.1 Στις μέρες μας, οι χώρες με εδραιωμένα συστήματα ποιότητας δίνουν προτεραιότητα στην Κλινική Διακυβέρνηση, η οποία έχει σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συστήματος υγείας, που διασφαλίζει την εφαρμογή των κλινικών προτύπων ποιότητας και στο οποίο εφαρμόζονται διαδικασίες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωσή του. Σε αυτό το σύστημα, οι κύριοι άξονες δράσης είναι η ασφάλεια των ασθενών, το περιβάλλον φροντίδας και η διαχείριση των κινδύνων και των λαθών.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 2
Hits: 505 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2007
Συγγραφείς: Βασίλειος Ραφτόπουλος