Μικροβιακός Aποικισμός Aσθενών Νοσηλευομένων σε Mονάδα Eντατικής Θεραπείας: Συχνότητα και Παράγοντες Κινδύνου

Ο βακτηριακός αποικισμός των νοσηλευόμενων ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε συνέργεια με τη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου και την εξασθένηση των μηχανισμών άμυνας του ατόμου, ευθύνονται για τη δυσμενή έκβαση των βαρέως πασχόντων ασθενών. Μία από τις σοβαρές επιπλοκές είναι οι λοιμώξεις των κεντρικών φλεβικών γραμμών που ευθύνονται για αυξημένη θνησιμότητα, νοσηρότητα και νοσοκομειακό κόστος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν η συχνότητα και οι παράγοντες κινδύνου μικροβιακού αποικισμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν εκατόν δέκα (110) ασθενείς νοσηλευόμενοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενός ιδιωτικού και ενός δημοσίου νοσοκομείου των Αθηνών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ειδικού κλινικού πρωτοκόλλου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-21 και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας x2-test. Αποτελέσματα: Από το δείγμα το 54,5% ήταν άνδρες. Το 23,6% έπασχε από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, το 45,5% είχαν υποβληθεί σε κάποιου είδους χειρουργική επέμβαση και το 30,9% έπασχε από διάφορα άλλα παθολογικά αίτια. Το 100% του δείγματος έφερε κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ενώ το 91,8% εξ αυτού έφερε επιπλέον περιφερικό καθετήρα. Το 90,9% του δείγματος είχε αποικιστεί σε κάποιο σύστημα. Στο δέρμα ήταν αποικισμένο το 19,1%, στο γαστρεντερικό το 1,8%, στο αναπνευστικό το 86,4% και στο ουροποιητικό το 62,7%. Αποικισμός των ΚΦΚ παρατηρήθηκε στο 34,5%. Το 6,4% του δείγματος εμφάνισε μικροβιαιμία σχετιζόμενη με τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα, το 56,4% εμφάνισε μικροβιαιμία οφειλόμενη σε άλλη εστία. Στις γυναίκες βρέθηκε ότι αποικίζεται συχνότερα το ουροποιητικό, (p=0,002). Συχνότερα αποικίστηκαν τα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τα υποβαλλόμενα σε μεγάλες επεμβάσεις, μεγάλων ηλικιών και άτομα με άνοια, (p=0,006). Οι ίδιες ομάδες συχνότερα παρουσίασαν αποικισμό του αναπνευστικού, (p=0,031), ενώ αντίθετα του δέρματος και του ουροποιητικού συχνότερα παρουσίασαν τα χειρουργικά περιστατικά, (p=0,007), (p=0,049), αντίστοιχα. Σε μεγαλύτερη συχνότητα, αποικισμό του ΚΦΚ, παρουσίασαν τα άτομα με τραχειοστομία και γαστροστομία (p=0,001). Στους ασθενείς που παρουσιάστηκαν επιπλοκές παρατηρήθηκε συχνότερα αποικισμός του κεντρικού φλεβικού καθετήρα (p=0,026),του δέρματος (p=0,003) και του ουροποιητικού συστήματος (p=0,011). Συμπέρασμα: Η συχνότητα εμφάνισης αποικισμού των ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και των κεντρικών φλεβικών καθετήρων σχετίζονται με το φύλο, το είδος του νοσήματος, την ύπαρξη στομίας και χειρουργικής επέμβασης, την ύπαρξη επιπλοκών, τον χρόνο νοσηλείας και άλλων κλινικών παραμέτρων.