Ο Aντίκτυπος της Πανδημίας SARS CoV-2 στη Διαθεσιμότητα των Μεταγγιζόμενων Μονάδων Αίματος για τους Ασθενείς με Αιμοσφαιρινοπάθειες

Η εμφάνιση και εξάπλωση του ιού SARS CoV-2 οδήγησε σε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τότε που κηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως πανδημία τον Μάρτιο του 2020. Ο ιός SARS CoV-2 έχει εγείρει τεράστιες προκλήσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στις οικονομίες των χωρών, με τον αντίκτυπο να είναι υψηλότερος στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η πανδημία είχε αντίκτυπο και στην παροχή και διάθεση αίματος σε πολλές χώρες ιδίως κατά τα πρώτα «κύματά» της. Παρόλο που η μείωση του αριθμού των δωρεών έχει συνδυαστεί σε μεγάλο βαθμό με τη μειωμένη ζήτηση σε πολλές χώρες, ο αντίκτυπος της μείωσης των μεταγγίσεων σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες δεν έχει αξιολογηθεί παγκοσμίως.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Hits: 9767 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 09-03-2022
Συγγραφείς: Ελπίδα Γεωργιάδη