Ο Δύσκολος Ασθενής: Μια Ποιοτική Εξερεύνηση για τις «Ετικέτες» που θέτουν οι Νοσηλευτές

Εισαγωγή: Μερικές φορές οι νοσηλευτές πρέπει να αντιμετωπίσουν ασθενείς με διάφορες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικότητας, του θυμού, του φόβου, της απαιτητικότητας, της υστερίας και άλλων συμπεριφορών. Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποσκοπούσε στη διερεύνηση της έννοιας του «δύσκολου ασθενούς» και στον εντοπισμό δυσμενών παραγόντων που ενδέχεται να παρακωλύουν την τακτική παροχή κλινικής περίθαλψης. Υλικό και Μέθοδος: Υιοθετήθηκε ένα περιγραφικό διερευνητικό ποιοτικό σχέδιο και ημι-δομημένες συνεντεύξεις με ένα στοχευόμενο δείγμα 11 νοσηλευτών. Αποτελέσματα: Παρουσιάστηκαν οκτώ κατηγορίες και παράγοντες που οδηγούν τους νοσηλευτές να χαρακτηρίζουν έναν ασθενή ως «δύσκολο», όπως η ηλικία του ασθενούς, η ψυχολογική κατάσταση, η σοβαρότητα της νόσου, ο βαθμός αναπηρίας, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά, οι νοσηλευτές, οι συνθήκες εργασίας και η προσωπική ζωή των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές χαρακτηρίζουν συχνά έναν ασθενή ως «δύσκολο» από άποψη φυσικών συμπτωμάτων, διάθεσης, συμπεριφοράς και ηλικίας. Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η «επισήμανση» των ασθενών είναι αντιεπαγγελματική και ότι συχνά ο «δύσκολος ασθενής» είναι αυτός που μπορεί να μας χρειάζεται περισσότερο.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 716 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Δημήτριος Θεοφανίδης , Αντιγόνη Φουντούκη