Συσχέτιση Ανάμεσα στην Παρουσία Συμπτωμάτων Ψυχοπαθολογίας και Εξάρτησης στο Διαδίκτυο σε Φοιτητές Κολεγίου στην Κύπρο

Εισαγωγή: Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας με θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά στη ζωή του σύγχρονου ατόμου, ταυτόχρονα διευκολύνοντας και δυσχεραίνοντας την επικοινωνία. Οι περισσότεροι ερευνητές στο τομέα των εξαρτήσεων αναφέρουν ότι η διαταραχή εξάρτησης από το διαδίκτυο, είναι μια ψυχοφυσιολογική διαταραχή που εμπεριέχει την ανοχή, συμπτώματα απομόνωσης, τις συναισθηματικές διαταραχές και την διακοπή των κοινωνικών σχέσεων. Πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα που γίνεται γνωστό στην κοινωνία όσο αυξάνεται η χρήση του υπολογιστή. Σκοπός της παρούσας ήταν η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης από το διαδίκτυο και της συσχέτισής του με την παρουσία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων σε προπτυχιακές φοιτήτριες στο τμήμα Αισθητικής στο Κολέγιο Κύπρου. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 125 προπτυχιακές φοιτήτριες αισθητικής, του Κολεγίου Κύπρου τον Οκτώβριο του 2019. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια, το ερωτηματολόγιο μέτρησης του βαθμού εξάρτησης στο διαδίκτυο (IAT) και το ερωτηματολόγιο (SCL-90-R) που μετρά την παρουσία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε φάκελο και επιστράφηκαν σε κλειστό κουτί διατηρώντας τις αρχές της εχεμύθειας και της διατήρησης και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα δεδομένα της έρευνας έχουν αναλυθεί χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο (SPSS) version 25.0 Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική μέθοδος. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ANOVA τεστ για να εντοπιστούν και να διερευνηθούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στην εξάρτηση στο διαδίκτυο και στην παρουσία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας των φοιτητριών ήταν 19,24±1,08. Ο βαθμός εξάρτησης στο διαδίκτυο κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες οι οποίες είναι: καθόλου, λίγος, μέτριος και υψηλός βαθμός εξάρτησης. Η συχνότητα εμφάνισης του υψηλού βαθμού εξάρτησης στο διαδίκτυο είχε το 5,6% του δείγματος (IAT σκορ: 60–100). Η συχνότητα εμφάνισης του μέτριου βαθμού εξάρτησης είχε το 19,4% του δείγματος (IAT σκορ: 40–59). Η συχνότητα εμφάνισης του μικρού βαθμού εξάρτησης είχε το 43,5% του δείγματος (IAT σκορ: 20–39). Η συχνότητα εμφάνισης με καθόλου βαθμό εξάρτησης είχε το 31,5% (IAT σκορ: 0–19). Οι φοιτήτριες που παρουσίασαν υψηλό, μέτριο και μικρό βαθμό εξάρτησης στο διαδίκτυο αποτελούσαν το 68,5% του δείγματος. To 68,5% παρουσίασε συνύπαρξη συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας, (συμπτώματα σωματοποίησης, παρουσία συμπτωμάτων ψυχαναγκασμού και καταναγκασμού, παρουσία συμπτωμάτων προσωπικής ευαισθησίας, κατάθλιψης, άγχους, φοβικής διαταραχής, παρανοειδούς ιδεασμού) και εξάρτησης στο διαδίκτυο. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η παρουσία ψυχοπαθολογίας στις υπό διερεύνηση φοιτήτριες κολεγίου έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης με την εξάρτηση στο Διαδίκτυο. Συμπτώματα ψυχοπαθολογίας όπως η σωματοποίηση, ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, η διαπροσωπική ευαισθησία, η κατάθλιψη, το άγχος η παρουσία εχθρότητας/επιθετικότητας, το φοβικό άγχος, η παρουσία παρανοϊκού ιδεασμού και ο ψυχωτισμός. Το Διαδίκτυο βρίσκεται ανάμεσα στη σχέση με την οικογένεια, και τις καθημερινές δραστηριότητες προκαλώντας συχνά ψυχική δυσφορία και παρουσία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων τα οποία επιδεινώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις και την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Η κοινωνία πρέπει να αυξήσει την εκπαίδευση και τους κανόνες σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου θέτοντας περιορισμούς και όρια στη χρήση του.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 495 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Μαρία Προδρόμου , Δέσπω Ιωάννου , Ξένια Μιχαήλ , Ιωάννης Μαμάης