Συμμόρφωση στην Αντιρετροϊκή Αγωγή Εμπόδια κατά την Εγκυμοσύνη

Εισαγωγή: Τριάντα χρόνια μετά την πανδημία του HIV σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η χρήση αντιρετροϊκής θεραπείας κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη είναι κομβικής σημασίας τόσο για τη διατήρηση της υγείας της μητέρας όσο και για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV από τη μητέρα στο παιδί. Η συμμόρφωση με το θεραπευτικό πλάνο έχει αναγνωριστεί ως βασικό συστατικό της επιτυχίας της θεραπείας. Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει σκοπό να αναλύσει την έννοια της συμμόρφωσης και να διερευνήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των οροθετικών γυναικών στην αντιρετροϊκή θεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και iatrotek την τελευταία κυρίως δεκαετία. Αποτελέσματα: Η συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία, αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα εξέλιξης της νόσου, μετά από τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι η συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία παραμένει χαμηλή, παρόλο που έχει τεκμηριωθεί ότι βελτιώνει επιτυχώς τα αποτελέσματα της υγείας μεταξύ των εγκύων γυναικών και των γυναικών μετά τον τοκετό. Η συμμόρφωση σε μακροχρόνιες θεραπείες είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο η οποία σύμφωνα με μοντέλο πολυδιάστατης συμμόρφωσης του ΠΟΥ διαμορφώνεται από ατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, παράγοντες που σχετίζονται με τις ιατρικές εγκαταστάσεις και τη στάση των επαγγελματιών υγείας, τη φαρμακευτική αγωγή και τις παρενέργειές της και την κοινωνική υποστήριξη. Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση στη διά βίου αντιρετροϊκή θεραπεία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση των ωφελειών που προέρχονται από τη συστηματική τήρηση της θεραπείας.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 904 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Γεωργία Ποντίκη , Αντιγόνη Σαραντάκη , Αικατερίνη Λυκερίδου