Διερεύνηση των Συμπεριφορών Υγείας Μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων σε Νησιωτική Περιοχή της Ελλάδας

Η πρόληψη έναρξης ριψοκίνδυνων συμπεριφορών υγείας των μαθητών στην εφηβεία, έχει οφέλη στη μελλοντική τους υγεία και ευημερία. Οι έφηβοι υιοθετούν υγιεινές συμπεριφορές, με παρεμβάσεις στη σχολική υγεία, μέσω προγραμμάτων προαγωγής υγείας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των ατομικών συνηθειών των μαθητών και η επίδρασή τους στον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές προαγωγής υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Συγχρονική περιγραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία ευκολίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 μαθητές δύο τομέων, τριών Επαγγελματικών Λυκείων της Λέσβου και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 100%. Με τη χρήση του αυτοσυμπληρούμενου ανώνυμου ερωτηματολογίου Ηealth Promoting Lifestyle Profile II, αξιολογήθηκαν οι συμπεριφορές υγείας και ο τρόπος ζωής των μαθητών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε στο p<0,05. Αποτελέσματα: Το 56% ήταν αγόρια και ποσοστό 53,5% φοιτούσε στον Τομέα Υγείας. Η μέση τιμή στην κλίμακα προαγωγής υγείας ήταν 2,56±0,40. Η μεγαλύτερη μέση τιμή βρέθηκε στον παράγοντα «Διαπροσωπικές Σχέσεις» (3,01±0,52), ενώ η μικρότερη στον παράγοντα «Φυσική Δραστηριότητα» (2,29±0,81). Οι μαθητές του Τομέα Υγείας συγκριτικά με τους μαθητές του Τομέα Μηχανολογίας είχαν μεγα- λύτερη τιμή στη συνολική βαθμολογία (p<0,001), στις υποκλίμακες για την «Υπευθυνότητα της Υγείας» (p=0,002), την «Πνευματική Ανάπτυξη» (p=0,02) και τις «Διαπροσωπικές Σχέσεις» (p<0,001). Οι μαθητές που δεν κάπνιζαν είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία σε σχέση με όσους κάπνιζαν, στη «Υπευθυνότητα για την Υγεία» (p=0,02), τη «Φυσική Δραστηριότητα» (p<0,001) και στις «Διατροφικές Συνήθειες» (p=0,01). Οι μαθητές που δεν αθλούνταν (43%) είχαν μικρότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα της «Πνευματικής Ανάπτυξης» (p=0,01) καθώς και της «Διαχείρισης του Άγχους» (p=0,04). Το 40,5% του δείγματος δεν χρησιμοποιούσε μηχανισμούς για τη διαχείριση του άγχους. Ποσοστό 42,5% των μαθητών δεν διάβαζε στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων τα θρεπτικά συστατικά, και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι. Παράλληλα, το 36,9% των μαθητών ήταν καπνιστές και το 72,7% κατανάλωνε αλκοόλ κάθε εβδομάδα. Το 22,5% του δείγματος θεωρούσε ότι η κατάλληλη ηλικία έναρξης σεξουαλικής ζωής είναι τα 17 έτη και σχεδόν το σύνολο του δείγματος (96%) γνώριζε τις μεθόδους προφύλαξης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την αντισύλληψη. Το 70%, προτιμούσε να ενημερώνεται για θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας από σχολικό νοσηλευτή. Συμπεράσματα: Οι μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν μέτριες συμπεριφορές προαγωγής υγείας, δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους, δεν επιλέγουν σωστή διατροφή και δεν αθλούνται. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του σχολικού νοσηλευτή, ως καθοριστικό παράγοντα εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στην προαγωγή της υγείας και τον υγιεινό τρόπο ζωής.