Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Introduction: Despite the fact that Ventilator-Associated Events (VAE) are associated with increased morbidity, increased mortality, prolonged length of stay ..
Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα συμβάματα που σχετίζονται  με τον αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Events=VAE) συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα, αυξημένη ..