Ενδυνάμωση Νοσηλευτών, Μαιών και Λοιπών Επαγγελματιών Φροντίδας Υγείας: Περιορίζοντας τις Ψυχολογικές, Ψυχικές και Πνευματικές Επιπτώσεις στη Διάρκεια της Πανδημίας SARS-CοV-2

Τον τελευταίο μήνα, λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2, οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, εργαζόμενοι εντατικά υπό την πρωτόγνωρη κλινική πίεση των αυξανόμενων κρουσμάτων COVID-19. Επίσης, ένα ποσοστό των επαγγελματιών υγείας, και κυρίως του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, είτε νοσούν από τον ιό είτε έχουν εκτεθεί στον ιό και βρίσκονται στο σπίτι τους σε κατάσταση αυτοπεριορισμού για να προφυλάξουν τους γύρω τους από περαιτέρω μετάδοση. Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε συνθήκες πανδημίας βρίσκονται σε κίνδυνο επιβάρυνσης της υγείας τους. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν μία νέα πραγματικότητα για την επαγγελματική, την προσωπική και την κοινωνική ζωή των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας. Την ίδια στιγμή, είναι επιτακτική και πιεστική η ανάγκη να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τόσο στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης με αβέβαιο χρονικό ορίζοντα, όσο και στις απαιτήσεις της προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους. Συνολικά, στο πλαίσιο της νέας αυτής πραγματικότητας, καλούνται να παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας, αλλά απαιτείται να φροντίσουν και τον εαυτό τους σωματικά, ψυχολογικά, ψυχικά και πνευματικά.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Hits: 759 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-04-2020
Συγγραφείς: Μαρία Καρανικόλα