Γνώσεις και Απόψεις Σχολικών Νοσηλευτών και Γονέων για την Πρόληψη της HPV Λοίμωξης

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, για κάθε 130 εμβολιασμούς έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), προλαμβάνεται ένας καρκίνος (Ca) του τραχήλου της μήτρας. Υπολογίζεται ότι αν η εμβολιαστική κάλυψη φθάσει το 80% οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας θα μειωθούν κατά τα δύο τρίτα (CDC). Οι Σχολικοί Νοσηλευτές (ΣΝ) είναι οι επαγγελματίες που εμπλέκονται ενεργά στον εμβολιασμό και καθοδηγούν τους γονείς στην απόφαση εμβολιασμού των παιδιών τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις και απόψεις των ΣΝ και των γονέων για το εμβόλιο HPV, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μέθοδος: Η αναζήτηση αγγλόφωνων πρωτογενών ερευνών πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων "Google Scholar", "PubMed" και "SumSearch" και συμπεριέλαβε μελέτες που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2011–2017. Αποτελέσματα: Συνολικά αξιολογήθηκαν 13 μελέτες, από τις οποίες οι οκτώ (8) αφορούσαν σε γνώσεις και απόψεις των ΣΝ και των γονέων για τον HPV και οι πέντε (5) γνώσεις και απόψεις μόνο των γονέων. Οι θεματικές ενότητες που προέκυψαν είναι: γνώσεις για τον ιό HPV και το εμβόλιο, υποστήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος και εμπόδια στην εφαρμογή του, ασφάλεια του εμβολίου, εκπαίδευση-ενημέρωση. Σύμφωνα με τις μελέτες οι ΣΝ έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων για τον τρόπο μετάδοσης και τη σχέση του με τον καρκίνο (65–95%), ωστόσο δεν γνωρίζουν την κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού. Η πλειοψηφία (64–92%) των ΣΝ έχει θετική στάση για το πρόγραμμα εμβολιασμού και παρέχει τις γραπτές πληροφορίες με μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με τις προφορικές. Στην πλειονότητα, οι ΣΝ θεωρούν ασφαλές το εμβόλιο, ωστόσο αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητά του. Στους φραγμούς για την εφαρμογή του, περιλαμβάνεται ο φόρτος εργασίας, η ανάγκη αύξησης του προσωπικού και η περισσότερη εκπαίδευση. Οι γονείς, γνωρίζουν ότι το εμβόλιο συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ), δεν γνωρίζουν όμως την κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού και την πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό και από τα δύο φύλα. Η άρνηση για τον εμβολιασμό των παιδιών τους σχετίζεται με την άποψη ότι το εμβόλιο θα οδηγήσει σε αύξηση της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, ανησυχούν για μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες, διότι δεν θεωρούν το εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό. Συμπεράσματα: Οι ΣΝ έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού και τη σχέση του με τον ΚΤΜ και υποστηρίζουν τον εμβολιασμό. Οι γνώσεις των γονέων είναι ελλιπείς με αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία για παρενέργειες από το εμβόλιο στο μέλλον.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Hits: 537 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2019
Συγγραφείς: Δήμητρα Ρούσσου , Άννα Καυγά , Αλεξάνδρα Κορέλη