Τόμος 58, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Εισαγωγή: Ο πόνος είναι ένα κοινό σύμπτωμα στους νοσοκομειακούς ασθενείς. Σκοπός: Να αναλύσουμε και να αξιο- λογήσουμε τη γνώση ..