Η Υποβάθμιση των Παρεχoμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: Από την Εποχή της Οικονομικής Ευμάρειας στην Εποχή της Κρίσης;

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στοχεύει στην παροχή της περίθαλψης των ασθενών σε ενδοκοινοτικές δομές ώστε σταδιακά οι τελευταίοι να αποκτήσουν μία λειτουργική καθημερινότητα στη ζωή τους. Ωστόσο οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην εποχή της κρίσης επιφέρουν εμπόδια στην ομαλή υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει στη διερεύνηση της βιβλιογραφίας που παρήχθη τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την αποτύπωση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στην υποβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω πολύπλευρης αναζήτησης ερευνητικών μελετών, ανασκοπικών άρθρων και δημοσιευμάτων έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοσιευμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων "Pubmed" καθώς και ανάλυση νομικού-θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αποτελέσματα: Ο πληθυσμός στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα έχασε το 24,2% του εισοδήματος μεταξύ 2009–2012. Το 10% του φτωχότερου πληθυσμού απώλεσε το 56,5% του εισοδήματός του. Η χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής αυξήθηκε κατά 34,8% μεταξύ 2006–2011 και ο αυτοκτονικός ιδεασμός από το 4,5% του 2009, σε άτομα που λαμβάνουν ήδη αγωγή, ανήλθε στο 22,7% το 2011. Το 40–50% του αριθμού των νοσηλευθέντων σε δημόσιες δομές προέρχεται από εισαγγελικές παραγγελίες δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στις δομές. Συμπεράσματα: Η αυξανόμενη έλλειψη ασυλικών καθώς και ενδιάμεσων δομών και οι αυξανόμενες ακούσιες νοσηλείες, η υποστελέχωση και έλλειψη κλινών μαζί με τη μηχανική καθήλωση ως μόνη άμεση, ασφαλή λύση μαζί με τον ανεπαρκή συντονισμό δικαιοσύνης και υπηρεσιών υγείας περιστέλουν τα δικαιώματα των ασθενών. Η αδυναμία επαρκούς κάλυψης των αυξανομένων αναγκών συγκεκριμένων πληθυσμών (νέων, ανέργων, παιδιών-οικογενειών), επιβάλλει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, πρόνοιας και δικαιοσύνης για να ξεφύγουμε από την αίσθηση ότι «αφού υπηρετούμε μία εποχή χαμηλών προσδοκιών, θα ζούμε και σε εποχή χαμηλών απαιτήσεων».

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Hits: 498 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2019
Συγγραφείς: Σταύρος Θεολόγου