Θρομβοεμβολική Nόσος σε Ασθενείς με Καρκίνο

Η θρομβοεμβολική νόσος (ΘΦΝ), εκδηλώσεις της οποίας αποτελούν η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΘΦ), είναι μια σοβαρή νοσολογική οντότητα, η οποία εμφανίζεται σε αυξημένα επίπεδα μεταξύ των ασθενών με καρκίνο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Περίπου το 20% όλων των νέων επεισοδίων φλεβοθρόμβωσης σχετίζονται με υποκείμενο καρκίνο, ενώ περίπου το 26% των περιπτώσεων καρκίνου παρουσιάζουν ιδιοπαθή ΘΕΝ. Δυστυ- χώς πολλές φορές η διάγνωση της ΘΕΝ γίνεται μετά την εμφάνιση της πνευμονικής εμβολής, με δύσκολη και όχι πάντοτε θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν πρωτόκολλα εκτίμησης κινδύνου, για πιθανή εμφάνιση ΘΕΝ, καθώς και διαδικασίες ηλεκτρονικής καταγραφής. Η πρόκληση για τους επιστήμονες υγείας τα επόμενα χρόνια θα είναι να πρωτοστατήσουν στο κομμάτι της αξιολόγησης και της εκπαίδευσης των ασθενών ως προς την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της ΘΕΝ.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Hits: 889 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2019
Συγγραφείς: Αικατερίνη Μπασδέκη , Δημήτριος Παπαγεωργίου