Νοσηλευτικές Επαγγελματικές Αξίες

Οι αξίες επηρεάζουν δραστικά τη ζωή των ανθρώπων. Πρόκειται για σταθερές πεποιθήσεις του ατόμου που ορίζουν το σημαντικό, το καλό και το κακό και υποκινούν αντίστοιχες συμπεριφορές. Στο χώρο εργασίας υποδεικνύουν επιθυμητές καταστάσεις και συμπεριφορές και ουσιαστικά εκφράζουν τι είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες, όταν αυτοί κάνουν τις επιλογές τους. Οι επαγγελματικές νοσηλευτικές αξίες λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης για τους νοσηλευτές και αποτελούν βασικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Όπως υποστηρίζουν οι Weis και Schank, η απόκτηση και η εσωτερίκευση των αξιών του επαγγέλματος είναι κεντρικές στην ανάπτυξη του επαγγελματία και παρέχουν μια κοινή βάση από την οποία πηγάζουν οι προσδοκίες, τα πρότυπα της πρακτικής και τα κριτήρια αξιολόγησης που είναι χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 3
Hits: 417 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2014
Συγγραφείς: Καλλιρρόη Κουτρουμπέλη