Ο Ρόλος των Νοσηλευτών στην Παρακολούθηση Ασθενών με Εμφυτεύσιμες Συσκευές Μακροχρόνιας Ηλεκτροκαρδιογραφικής Καταγραφής

Σήμερα ο ρόλος των νοσηλευτών στην προνοσοκομειακή και μετανοσοκομειακή παρακολούθηση των ασθενών αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικός και η συμβολή της τεχνολογίας διευρύνει συνεχώς τόσο το πεδίο εφαρμογής αλλά και τις δυνατότητες των χρηστών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εφαρμογές της στην τηλεκαρδιολογία, καθώς αποτελούν σπουδαία διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την επείγουσα αντιμετώπιση των οξέων καρδιολογικών συμβαμάτων ενώ διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη συνεχή και ασφαλή παρακολούθηση των χρόνιων καρδιολογικών ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 1
Hits: 656 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2018
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Πέτσιος