Νέοι νοσηλευτές: Το shock της μετάβασης

Η διαδικασία της μετάβασης από τον ακαδημαϊκό στον κλινικό χώρο αποτελεί μια σημαντική, δύσκολη αλλά και ιδιαίτερα στρεσογόνα περίοδο για τους νέους πτυχιούχους νοσηλευτές. Σήμερα οι νέοι νοσηλευτές μπαίνουν σε ένα χαοτικό εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται αφενός από προηγμένη ιατρική τεχνολογία και εστίαση των πολιτικών υγείας στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου από μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Επιπλέον, το μεγάλο εργασιακό φορτίο, το κυλιόμενο ωράριο, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις, ώστε να είναι γρήγορα ικανοί και αποδοτικοί στην εργασία, αποτελούν μεγάλες προκλήσεις που είναι δύσκολο να διαχειριστούν οι νέοι συνάδελφοι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη φυγή των νέων νοσηλευτών από το επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα σε μελέτη που έγινε το 2012 σε 12 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα καθώς και στην Αμερική, βρέθηκε ότι το ποσοστό των νέων νοσηλευτών που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κυμάνθηκε από 49% (Φινλανδία και Ελλάδα) έως 14% (ΗΠΑ). Το πρόβλημα αυτό της αποχώρησης των νέων νοσηλευτών έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο για τους οργανισμούς υγείας, όσο και για το επάγγελμα, καθώς επιτείνει το πρόβλημα της νοσηλευτικής υποστελέχωσης και παράλληλα, συνεπάγεται απώλεια νοσηλευτών με νέες γνώσεις και ενδιαφέρον για το επάγγελμα και την ανάπτυξή του.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Hits: 671 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2017
Συγγραφείς: Καλλιρρόη Κουτρουμπέλη , Αξιοθέα Χαλκιώτη