Λήψη Κλινικών Αποφάσεων από Νοσηλευτές: Παρόν και Μέλλον

Η λήψη κλινικών αποφάσεων θεωρείται σημαντική ικανότητα του κλινικού επιστήμονα, αφού συνιστά τον ειδικό τρόπο διαχείρισης και σύνθεσης των προσφερόμενων κλινικών πληροφοριών, ώστε να προσδιορίσει την προσέγγισή του σε δεδομένο κλινικό πρόβλημα. Ιστορικά, ενώ η λήψη κλινικών αποφάσεων αποτελούσε τον πυρήνα του ιατρικού επαγγέλματος, απείχε πολύ από το να αποτελεί βασικό στοιχείο της νοσηλευτικής πρακτικής, αφού για πολλά χρόνια οι νοσηλευτές εκπαιδεύονταν και εργάζονταν εκτελώντας εντολές. Η αναβαθμισμένη εκπαίδευση, η ανάπτυξη της έρευνας, η υιοθέτηση της νοσηλευτικής πρακτικής που βασίζεται σε επιστημονικές ενδείξεις και η ρύθμιση του επαγγέλματος στη βάση της νοσηλευτικής ευθύνης συνθέτουν την εικόνα της παγκόσμιας επιδίωξης ενός καλύτερου και αποτελεσματικότερου νοσηλευτή. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα περίμενε κάποιος η λήψη αποφάσεων από νοσηλευτές να αποτελεί βασική κατάκτησή τους, συνεισφέροντας σημαντικά στην κλινική πληροφόρηση, την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών, αλλά και εδραιώνοντας το επιστημονικό τους κύρος, την επαγγελματική αυτονομία και την αυτορρύθμιση της εργασιακής τους καθημερινότητας. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αν και το εν λόγω ζήτημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς νοσηλευτικής έρευνας, τα 30 τελευταία χρόνια περίπου, αυτή δεν έχει καταφέρει να αποδώσει ένα ενιαίο περίγραμμα νοσηλευτικών αποφάσεων ή ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο που να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αυτές. Σε επαγγελματικό επίπεδο δε, αφενός ο αποκλεισμός των νοσηλευτών από πολλές καθημερινές, λειτουργικές αποφάσεις παραμένει εμφανής, αφετέρου «ορατές» γίνονται οι νοσηλευτικές αποφάσεις εκ των υστέρων, όταν η έκβαση του ασθενούς δεν είναι η προσδοκώμενη και αυτό αποδίδεται σε εσφαλμένη νοσηλευτική αξιολόγηση.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 4
Hits: 735 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2014
Συγγραφείς: Βασιλική Καρρά