Γνώση και Στάση του Προσωπικού Στρατιωτικών Νοσοκομείων ως προς τη Δωρεά και Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος-Βλαστικών Κυττάρων

Η έρευνα στα ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα είναι πρωτοποριακή και αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στην ιατρική επιστήμη. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο ιστός του ομφάλιου λώρου, αλλά και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει εκτός από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα, που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού. Έτσι, τα βλαστικά κύτταρα βρέθηκαν στην αιχμή ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα της κυτταρικής θεραπείας. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης και στάσης του Προσωπικού Στρατιωτικών Νοσοκομείων στη φύλαξη και δωρεά ΟΠΑ-Βλαστικών Κυττάρων, γιατί είναι τα πρόσωπα στα οποία θα απευθυνθούν οι υποψήφιοι γονείς, για να πληροφορηθούν για τη φύλαξη αυτού του πολύτιμου βιολογικού υλικού του παιδιού τους. Υλικό και Μέθοδος: Έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε 200 εργαζόμενους (ιατροί, αξιωματικοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, προσωπικό εργαστηρίων, διοικητικοί) των νοσοκομείων ΝΙΜΤΣ και 401 ΓΣΝΑ, από τους 1300 συνολικά, από 7-25/5/2012. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα, λόγω έλλειψης παρόμοιων από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS, version 20. Αποτελέσματα: Οι εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες (58%), με μέση ηλικία 37,96 χρόνια (τυπική απόκλιση: 8,26) δεν είχαν παιδί σε ποσοστό 52,3%. Οι γονείς δεν γνώριζαν (64%) ότι η συλλογή και φύλαξη του ΟΠΑ και των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων είναι δύο ανεξάρτητες τεχνικές. Από το 47,7% των γονέων, το 21,3% έχει δώσει ΟΠΑ και το 8,7% μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα για φύλαξη. Από αυτούς 58,3% έχουν αποταθεί σε ιδιωτική τράπεζα φύλαξης και 41,7% σε δημόσια. Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 59,50% ήταν ενήμεροι για τους σκοπούς φύλαξης. Η ενημέρωση των ερωτώμενων έχει επηρεαστεί από την κατάσταση εργασίας (από 78,6% στους γιατρούς έως 38,9% στους διοικητικούς) και από τον αριθμό παιδιών που έχουν (γονείς τεσσάρων παιδιών ενημέρωση 100%, με ένα παιδί 64,3%). Κύρια πηγή ενημέρωσης αποτέλεσε η προσωπική ενημέρωση από ΜΜΕ και διαδίκτυο (22,1%). Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε την ελλιπή γνώση των εργαζομένων, ως προς τη διάκριση μεταξύ ΟΠΑ και βλαστικών κυττάρων, τη φύλαξη και θεραπευτική εφαρμογή τους, ενώ κύρια πηγή ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς φύλαξης ΟΠΑ, αποτελούν τα ΜΜΕ. Από τους γονείς μικρά ποσοστά έχουν δώσει ΟΠΑ και ακόμη λιγότεροι βλαστικά κύτταρα για φύλαξη.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 3
Hits: 698 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2016
Συγγραφείς: Ελένη Κορνάρου , Χρυσάνθη Πολυχρονίδου , Αναστασία Μπαρμπούνη , Ευτύχιος Κτενάς