Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS): Ζητήματα Κουλτούρας στη Νοσηλευτική Προσέγγιση και Διαχείριση των Ψυχικών Διαταραχών

Η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), βασίζεται στην κατανόηση, στον σεβασμό και στην ολιστική διαχείριση της νόσου, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών διαταραχών που τη συνοδεύουν. Οι διάφορες καταστάσεις έχουν διαφορετικό νόημα για τον κάθε άνθρωπο και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς με AIDS, καθώς και για τους νοσηλευτές που τους φροντίζουν. Μια σε βάθος διερεύνηση των προσωπικών, πολιτισμικών και επαγγελματικών απόψεων και στάσεων κάθε επαγγελματία υγείας απέναντι στους ασθενείς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια διαδικασία, κατά την οποία οι νοσηλευτές εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι δικές τους θέσεις και προκαταλήψεις επηρεάζουν την αλληλεπίδρασή τους με αυτούς. Μέσα από την εφαρμογή καθημερινών πρακτικών και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, ο νοσηλευτής μπορεί να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει τις παραλλαγές έκφρασης των ψυχικών αντιδράσεων των ασθενών με AIDS. Η προσπάθεια υιοθέτησης ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου φροντίδας, λειτουργεί θετικά, ως μέρος της εμπειρίας μάθησης που μοιράζεται ο νοσηλευτής με τον ασθενή, με στόχο να χρησιμοποιήσει τις πεποιθήσεις, τον τρόπο ζωής και τις πρακτικές του ατόμου για να προσεγγίσει και κατ' επέκταση να αντιμετωπίσει τις ψυχικές διαταραχές που συχνά εμφανίζονται στους ασθενείς με AIDS.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 1
Hits: 821 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2016
Συγγραφείς: Ιωάννα Χατζηελευθερίου , Χριστίνα Χατζηελευθερίου