Τόμος 54, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η ισχαιμική νόσος της καρδιάς αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο. Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη συμβαίνουν περίπου 400.000 ..
Η ποιότητα ζωής αναγνωρίζεται πλέον ως βασικός δείκτης αποτελέσματος ιατρικών και νοσηλευτικών παρεμβάσεων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ..