Οι Επιπτώσεις του Παθητικού Καπνίσματος στην Υγεία των Παιδιών

Οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών έχουν τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες καθώς συνδέονται με την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους. Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των αρνητικών επιπτώσεων του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών σε όλες τις φάσεις της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Υλικό και Μέθοδος: Η ανασκόπηση περιελάμβανε άρθρα ανασκόπησης και ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2000- 2011 και προέρχονταν από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, Cinahl, Wiley Online Library, Medline και IATΡΟΤΕΚ. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιή- θηκαν στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας ήταν: «Παιδιά», «παθητικό κάπνισμα», «έκθεση», «αρνητικές επιπτώσεις», «εγκυμοσύνη», «θηλασμός». Από το σύνολο των μελετών στην ανασκόπηση εντάχθηκαν όσες αφορούσαν στο υπό διερεύνηση θέμα. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση των μελετών προέκυψε ότι η έκθεση των παιδιών σε παθητικό κάπνισμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά τη γέννηση σε όλα τα στάδια της παιδικής ηλικίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερα από 700 εκατομμύρια παιδιά και 500 εκατομμύρια έγκυες γυναίκες εκτίθενται καθημερινά στο παθητικό κάπνισμα. Σε ποσοστό 48,9%, η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα προέρχεται από χώρους κατοικίας και 60,9% από χώρους δημόσιων εκδηλώσεων. Το παθητικό κάπνισμα συνδέεται με τον αιφνίδιο θάνατο των βρεφών, την πνευμονία, τη βρογχίτιδα, την εγκεφαλίτιδα, το άσθμα, τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και παθήσεις του μέσου ωτός κατά τη διάρκεια της νηπιακής και της σχολικής ηλικίας, ενώ αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας και διαταραχών συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή των παιδιών. Οι ερευνητές προτείνουν την απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στο σπίτι, καθώς επίσης το συχνό και καλό αερισμό του. Προτρέπουν τα μέλη της οικογένειας που καπνίζουν να το διακόψουν και να εκπαιδευτούν σε προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας σχετικά με τα δικαιώματα των μη καπνιστών και με τις βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος. Συμπεράσματα: Η ελαχιστοποίηση της έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα πρέπει να είναι μεταξύ των κύριων στόχων των παρεμβατικών μελετών, αλλά και οργανωμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η παροχή συμβουλών στους γονείς.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Hits: 328 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2015
Συγγραφείς: Ευφροσύνη Βλαχιώτη , Βασιλική Μάτζιου