Μελέτη των Διατροφικών Συνηθειών Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και των Γνώσεων και των Στάσεων των Γονέων τους

Οι διατροφικές συνήθειες στην προσχολική ηλικία και ο τρόπος ζωής μπορεί να είναι το κλειδί για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Το περιβάλλον του σπιτιού και τα γονεϊκά πρότυπα είναι βασικοί παράγοντες επιρροής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των γονέων σε θέματα που αφορούν στην παιδική διατροφή. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο 2010 μέχρι τον Ιανουάριο 2011 σε 209 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, με μέση ηλικία τα 3,25 έτη (108 κορίτσια, 101 αγόρια). Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ειδικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν περιγραφικές και επαγωγικές μέθοδοι, με αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των πατέρων ήταν τα 38 έτη και των μητέρων τα 35 έτη. Οι γονείς σε σημαντικό ποσοστό δήλωσαν ότι είχαν ενημέρωση σχετικά με τη διατροφή του παιδιού τους από παιδίατρο (66%) ή παιδιατρικό νοσηλευτή (21,5%). Το 83,7% των μητέρων ανέφερε ότι θήλασε το παιδί τους, με μέση διάρκεια θηλασμού τους 2,94 μήνες (τυπική απόκλιση 1,47). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς θεωρούσαν το θηλασμό σημαντικό (p=0,030 [μητέρες], p=0,036 [πατέρες]). Επιπλέον, συνέδεσαν τη διατροφή με κάποιες κληρονομικές ασθένειες (53,1%). Η κατανάλωση φρούτων (84,2%), λαχανικών (73,7%) και κόκκινου κρέατος (86,1%) ήταν συστηματική. Συχνή όμως ήταν και η κατανάλωση γλυκών (93,8%), η κατανάλωση τουλάχιστον ενός snack την ημέρα (n=160, 76,6%) και έτοιμου φαγητού (25,8%). Ένας στους δύο γονείς (48,8%) έφτιαχνε χυμό φρούτων/λαχανικών στο παιδί του συστηματικά, ενώ τα μικρά γεύματα συχνά περιείχαν φρούτα (88,5%). Οι μητέρες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έφτιαχναν πιο συστηματικά χυμούς φρούτων και λαχανικών στα παιδιά τους (p=0,034). Στις οικογένειες που δεν υπήρχαν παχύσαρκα μέλη, οι γονείς σέβονταν περισσότερο τις επιθυμίες των παιδιών τους (p=0,008) και τους έφτιαχναν πιο συχνά χυμούς φρούτων (p=0,010). Οι γονείς ζύγιζαν συχνά το παιδί τους (97,6%) και έλεγχαν το ύψος του κατά τις επισκέψεις στον παιδίατρο (61,2%), αλλά η πλειοψηφία τους δε διατηρούσε ημερολόγιο διατροφής (76,1%). Τα παιδιά που αθλούνταν και τα παιδιά των γονέων που χρησιμοποιούσαν ημερολόγιο διατροφής διατηρούσαν πιο ισορροπημένα προγράμματα διατροφής (p=0,001). Συμπεράσματα: Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία διαμορφώνουν τις συνήθειές τους παρατηρώντας το περιβάλλον τους, κυρίως με πληροφορίες και επιρροές από το οικογενειακό περιβάλλον.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 3
Hits: 345 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2012
Συγγραφείς: Θεοδώρα Μάντζιου , Κωνσταντίνος Πέτσιος , Κωνσταντίνος Τσουμάκας , Βασιλική Μάτζιου