Οι Νοσηλευτικές Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις επηρεάζουν την Έκβαση Παιδιών με Ατοπική Δερματίτιδα;

H ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια δερματική νόσος της παιδικής ηλικίας. Η μη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή σχετίζεται με έλλειψη παροχής πληροφοριών από τους επαγγελματίες υγείας, κορτικοφοβία και κακή πρόγνωση. Σημείο-κλειδί για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι η τεκμηριωμένη και οργανωμένη εκπαίδευση από εξειδικευμένο νοσηλευτή. Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να αναδείξει τη συμβολή της εκπαίδευσης που παρέχεται από εξειδικευμένο νοσηλευτή σε παιδιά με ατοπική δερματίτιδα, αλλά και τους γονείς αυτών. Υλικό-Μέθοδος: Η αναζήτηση των δημοσιευμένων άρθρων, για τη χρονική περίοδο 2000-2010, πραγματοποιήθηκε μέσα από τη βάση δεδομένων Μedline. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “quality of life of children with atopic eczema”, “nurse education for atopic dermatitis”, “compliance for atopic eczema”, “nurse educational intervention to atopic eczema”, “nurse specialist for atopic dermatitis”. Μέσα από μια πληθώρα αγγλικών αναφορών για το θέμα της ατοπικής δερματίτιδας (730), 69 έρευνες ήταν σχετικές με το εν λόγω θέμα και μόνο 12 από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή των μελετών μας ήταν τα ακόλουθα: (α) Τα άρθρα να έχουν δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα, (β) η χρονική περίοδος δημοσίευσής τους να είναι το 2000-2010, (γ) ο πληθυσμός αναφοράς να είναι παιδιά με ατοπική δερματίτιδα, καθώς και οι γονείς τους και (δ) να περιγράφεται η ύπαρξη ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου νοσηλευτικής παρέμβασης, καθώς και τα αποτελέσματα αυτού. Αποτελέσματα: Η εκπαιδευτική παρέμβαση των νοσηλευτών βελτιώνει σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου, αλλά και την ποιότητα ζωής τόσο των παιδιών με ατοπική δερματίτιδα όσο και της οικογένειάς τους. Επίσης, σημαντική είναι η διαφορά στο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, όταν η εξατομικευμένη ενημέρωση επιτελείται από εξειδικευμένο νοσηλευτή και είναι ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, της σοβαρότητας της νόσου, καθώς και όταν διατίθεται επαρκής χρόνος για τις εκπαιδευτικές συναντήσεις. Συμπεράσματα: Η έκβαση της ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά σχετίζεται με τη συμμόρφωση των παιδιών στη θεραπεία, με την προϋπόθεση της σωστής ενημέρωσης και της επαρκούς εκπαίδευσης από εξειδικευμένο νοσηλευτή.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 3
Hits: 292 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2012
Συγγραφείς: Νίκολη Μητώση , Καλλιόπη Παπαδοπούλου , Βασιλική Μάτζιου