Μελέτη Καρδιακών Αρρυθμιών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Αιτιολογία, Συχνότητα και Αντιμετώπιση

Οι καρδιακές αρρυθμίες στο χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν συχνή επιπλοκή η οποία χρήζει παρακολούθησης και εξειδικευμένης θεραπείας. Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς συχνά παρουσιάζουν καρδιολογικά προβλήματα, δευτεροπαθή των μεταβολικών και αιμοδυναμικών συνεπειών της υποκείμενής τους νόσου. Σκοπός: Η μελέτη και καταγραφή των συχνότερων και σοβαρότερων αρρυθμιών που παρατηρούνται στη ΜΕΘ, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισής τους. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μία περιγραφική, μη τυχαιοποιημένη ερευνητική μελέτη παρατήρησης που διήρκεσε έξι μήνες. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 57 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑ «ΚΑΤ». Δημιουργήθηκαν ειδικά φύλλα καταγραφής και τα δεδομένα συλλέγονταν περιοδικά ανά δύο μέρες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα Graphpad version 4.0. Αποτελέσματα: Ένας στους τρεις ασθενείς εμφάνισε ένα τουλάχιστον επεισόδιο αρρυθμίας κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ημερών της νοσηλείας του. Οι σοβαρές υπερκοιλιακές αρρυθμίες έγιναν σε έδαφος αρτηριακής υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου (75%). Ανατάχθηκε το 68,7% των σοβαρών αρρυθμιών, ενώ δεν αντιμετωπίστηκε το 18,7% των αρρυθμιών. Συμπεράσματα: Οι καρδιακές αρρυθμίες στη ΜΕΘ είναι συχνό φαινόμενο που χρήζει ιδιαίτερης παρακολούθησης και άμεσης αντιμετώπισης. Ένας στους δύο ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ με γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα θα εμφανίσει αρρυθμία και το 100% των ασθενών με προηγούμενη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και έμφραγμα του μυοκαρδίου θα εμφανίσουν, επίσης, τουλάχιστον ένα επεισόδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση της εκάστοτε αρρυθμίας με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπισή της από το προσωπικό.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Hits: 708 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2013
Συγγραφείς: Ευαγγελία Γιαννέλου , Αικατερίνη Κουκά , Ευφημία Ευωδιά , Παύλος Μυριανθεύς