Θέσεις και Στάσεις των Φροντιστών Παιδιών με Αυτισμό Σχετικά με τις Ειδικές Δίαιτες και την Αποτελεσματικότητά τους

Η διατροφική προσέγγιση του αυτισμού έχει στόχο να εξασφαλίσει μια καλή διατροφική κατάσταση, με επάρκεια στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, που θα αποτρέψει ή θα αντιμετωπίσει τυχόν διατροφικές ελλείψεις και θα αντιμετωπίσει ή θα βελτιώσει αυτιστικά συμπτώματα. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης του πληθυσμού για τις θεωρίες που σχετίζονται με την διατροφή ως θεραπευτικό μέσο του αυτισμού. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μεθοδολογία με τη χρήση ερωτηματολογίου 21 ερωτήσεων που κατασκευάστηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης. Η συμπλήρωσή του έγινε με προσωπική συνέντευξη από τους ερευνητές σε 95 άτομα που επιμελούνται άτομα πάσχοντα με αυτισμό ήτοι γονείς, ειδικοί παιδαγωγοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Τα παιδιά με αυτισμό που δοκίμασαν ειδική δίαιτα ανήλθαν στα 204. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το SPSS 17 και περιλάμβανε τις δοκιμασίες Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon και x2. Αποτελέσματα: Σε ορισμένες περιπτώσεις το παιδί έπαψε να χρησιμοποιεί την ειδική δίαιτα. Το 2,5% των παιδιών εμφάνισε κάποια αλλεργία, το 1,6% διέκοψε τη δίαιτα εξαιτίας στερεοτυπιών, το 3,3% λόγω κάποιας επιστημονικής παρότρυνσης, το 63,4% επειδή δεν είχε κανένα αποτέλεσμα ενώ το 34,2% του δείγματος απάντησε για άλλους λόγους. (p<0,01). Επιπροσθέτως, το 15% του δείγματος πίστευε ότι οι ειδικές δίαιτες έχουν αποτελεσματικότητα στον αυτισμό. Το 5% συμφώνησαν απόλυτα με την παραπάνω άποψη ενώ το 80% διαφώνησαν (p<0,01). Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης κυρίως στον ελληνικό χώρο όπου η διατροφή μεσογειακού τύπου διαφοροποιεί την Ελλάδα έναντι άλλων χωρών και πολιτισμικών ομάδων. Όχι μόνον επιβεβαιώνει τις θεωρίες που προσθέτουν πληθώρα προτερημάτων στο μητρικό θηλασμό αλλά ανοίγει και νέους διαύλους στην έρευνα του αυτισμού και της θεραπευτικής αντιμετώπισής του.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Hits: 823 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2013
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Αργυριάδης , Αγάθη Αργυριάδη , Χριστίνα Μαρβάκη