Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου

Ο πόνος αποτελεί την πιο συχνή δυσάρεστη εμπειρία για τα παιδιά και τους εφήβους, με αποτέλεσμα να είναι το συχνότερο αίτιο αναζήτησης νοσοκομειακής φροντίδας. Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο των γονέων στη διαχείριση του παιδιατρικού πόνου, καθώς και τις μεθόδους που οι ίδιοι χρησιμοποιούν προκειμένου να τον ανακουφίσουν. Μεθοδολογία: Η αναζήτηση των σχετικών άρθρων πραγματοποιήθηκε, για τη χρονική περίοδο 2001-2011, στις βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις-κλειδιά: «Pediatric Pain», «Relief», «Management», «Children», «Parents’ Role». Από την αναζήτηση βρέθηκαν 630 άρθρα και μετά από προσεκτική μελέτη των άρθρων αυτών, βρέθηκαν 21 άρθρα απολύτως σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών, οι αντιδράσεις των γονέων στον παιδιατρικό πόνο παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του πόνου από τα παιδιά. Σε 8 μελέτες βρέθηκε πως τα αυξημένα επίπεδα άγχους των γονέων που σχετίζονται με τον πόνο του παιδιού αντικατοπτρίζονται στα ίδια τα παιδιά με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η αντίδρασή τους σε αυτόν και να αυξάνονται οι σωματικές τους αντιδράσεις. Επιπρόσθετα 9 μελέτες αφορούσαν τη χρήση διαφόρων μη φαρμακευτικών μεθόδων από τους γονείς. Μέθοδοι όπως η απόσπαση της προσοχής, τεχνικές χαλάρωσης αλλά και το απλό κράτημα του χεριού από τον γονέα μπορεί να ελαττώσει τον πόνο που βιώνει το παιδί. Τέλος, 4 μελέτες αναφέρονταν στο ρόλο του νοσηλευτή ως εκπαιδευτή του γονέα για τη διαχείριση του παιδιατρικού πόνου. Από τα αποτελέσματα των μελετών φάνηκε πως η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι γονείς από τους νοσηλευτές είναι περιορισμένη και θα επιθυμούσαν περισσότερη συμμετοχή στη διαχείριση του πόνου του παιδιού τους. Συμπεράσματα: Η επιτυχής αντιμετώπιση του πόνου προϋποθέτει τη συνεργασία των νοσηλευτών με τους γονείς, καθώς οι νοσηλευτές αξιολογούν τον πόνο και τους εκπαιδεύουν στη χρήση μη φαρμακευτικών μεθόδων ανακούφισης του.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Hits: 647 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2013
Συγγραφείς: Σταμουλαρά Ανδριανή , Παπαδοπούλου Καλλιόπη , Μελέτη Αγγελική , Μάτζιου Βασιλική