Τόμος 52, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η ανακουφιστική φροντίδα θεωρείται ως η ενεργητική ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με απειλητική ..
Η κατάθλιψη αναφέρεται ως η δεύτερη πιο συχνή χρόνια πάθηση και οικονομικά επιζήμια, που θα επηρεάσει στις επόμενες δεκαετίες ..