Άγχος / Κατάθλιψη Γυναικών με Καρκίνο Μαστού και Επιπτώσεις στην Οικογένεια

Οι επιπτώσεις του καρκίνου στην ψυχική σφαίρα αποτελούν τεραστίου ενδιαφέροντος ζήτημα, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο μελέτης από ιατρούς και ψυχολόγους. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι, κατά προσέγγιση, ένας στους δύο ασθενείς με καρκίνο εκδηλώνει ψυχιατρικές επιπτώσεις εξαιτίας της ασθένειάς του. Στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, οι ασθενείς συχνά βιώνουν προβλήματα άγχους και κατάθλιψης που εμπλέκουν τις οικογένειές τους, είτε ως παρενέργεια των ακολουθούμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων, είτε ως επίπτωση της ίδιας της ασθένειας. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των επιπτώσεων του καρκίνου του μαστού στην ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς, στην παρουσίαση των συναισθημάτων του άγχους και της κατάθλιψης και πώς αυτά τα συναισθήματα επηρεάζουν την οικογένεια της ασθενούς. Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε περιεκτική αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις, Medline και ScienceDirect καθώς και στον ιστότοπο HEALLink. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν “breast cancer”, “cancer patients”, “family”, “oncology”, “cancer stress”. Η αναζήτηση αφορούσε άρθρα από το 1995 έως το 2012 και αποκλείστηκαν αμιγώς ιατρικά άρθρα για τον καρκίνο του μαστού. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε εκτεταμένη έρευνα διεθνώς για το θέμα του άγχους και της κατάθλιψης που προκαλεί ο καρκίνος του μαστού στις ασθενείς. Tα αίτια της ψυχικής αυτής νοσηρότητας συνοψίζονται στον ίδιο τον καρκίνο, καθώς και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις στις οποίες υπόκειται η ασθενής, ενώ οι παράπλευρες επιπτώσεις της βρίσκονται κυρίως στις ασθενείς και την ποιότητα ψυχικής ζωής τους, στις οικογένειές τους, στον κοινωνικό περίγυρο και στην ίδια την ασθένεια, επιτείνοντας τις επιπτώσεις της στον οργανισμό. Συμπεράσματα: Παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής της ασθενούς, όσο και στην ασθένεια αυτή καθαυτή. Για αυτό και χρειάζεται αφενός μεν προσεκτική συμπεριφορά από τους οικείους προς την ασθενή, αφετέρου δε υπομονή εκ μέρους της ασθενούς. Επιπλέον, προτείνονται διεθνώς τρόποι θεραπευτικής προσέγγισης της κατάθλιψης και του άγχους που προκαλεί η ασθένεια.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Hits: 271 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2013
Συγγραφείς: Αγγελοπούλου Ζωή , Καραγκούνη Γεωργία , Κωτσάκου Ελένη