Η Επίδραση των Διατροφικών Συνηθειών και της Φυσικής Δραστηριότητας στο Δείκτη Μάζας Σώματος Μαθητών Γυμνασίου σε Αστική Περιοχή της Περιφέρειας

Η πιθανότητα συνέργειας των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας στον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας αποτελεί ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση των διατροφικών συνηθειών και της συστηματικής ενασχόλησης με κάποιο άθλημα, με το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε έφηβους μαθητές γυμνασίου. Υλικό-Μέθοδος: Έρευνα χρονικής στιγμής, σε αστική περιοχή της περιφέρειας, σε 80 εφήβους με μέση ηλικία 14,9 ετών (52,5% αγόρια) που απάντησαν σε ερωτηματολόγια ανάκλησης 24ώρου για 3 μη συνεχόμενες ημέρες και συμμετείχαν σε μετρήσεις βάρους και ύψους, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2010. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές τεσσάρων τμημάτων της Γ΄ Γυμνασίου που επιλέχθηκαν με δειγματοληψία κατά συστάδες (ποσοστό συμμετοχής 100%). Εξετάστηκε η τακτικότητα λήψης του πρωινού και των υπολοίπων γευμάτων, η συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων, η ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες και η συσχέτιση αυτών με το ΔΜΣ. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 16.0 για Windows. Αποτελέσματα: Τα μόνα τακτικά γεύματα ήταν το μεσημεριανό και για τα δύο φύλα και το βραδινό για τα αγόρια. Η λήψη πρωινού ήταν καθημερινή για το 42,9% των αγοριών και το 36,8% των κοριτσιών. Η κατανάλωση ανθυγιεινών φαγητών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα αγόρια {t(78)=2,630 p=0,010}, καθώς περισσότερες ήταν και οι ώρες άθλησής τους σε σχέση με τα κορίτσια {t(78)=2,291 p=0,025}. Με την ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση, η διακύμανση του ΔΜΣ βρέθηκε να επηρεάζεται στατιστικώς σημαντικά από την άθληση, το φύλο και την τακτική λήψη πρωινού. Συμπεράσματα: Η τακτική λήψη πρωινού και η συστηματική άθληση συνδέονται στατιστικώς σημαντικά με μικρότερο ΔΜΣ. Κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των εφήβων για την απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές τους, με στόχο περισσότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 2
Hits: 584 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2012
Συγγραφείς: Μαριάνθη Τσιαούση , Αθανάσιος Γιανασμίδης