Ποιότητα στη νοσηλευτική πραγματικότητα και προόπτικές

Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. Η ειδική ευθύνη της Νοσηλευτικής συνίσταται στην εξασφάλιση ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας προς το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα. Η έννοια της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Είναι η αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής φροντίδας που θεωρείται ως ένα σύνολο αξιών και δεικτών στα πλαίσια της διατήρησης και βελτίωσης της υγείας των νοσηλευόμενων. Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας εξαρτάται από τον συνδυασμό του ενδιαφέροντος για τον άρρωστο με την επαγγελματική επάρκεια και ικανότητα του νοσηλευτή. Η καθοριστική επίδραση του νοσηλευτή στην ποιότητα της φροντίδας εξαρτάται περισσότερο από την οργάνωση και διεκπεραίωσή της και λιγότερο από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι τα θεραπευτικά συστήματα, οι κανονισμοί του Νοσοκομείου ή οι τεχνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Hits: 706 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2008
Συγγραφείς: Ασπασία Παπαδαντωνάκη