Συμβολή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην ποιότητα της νοσηλευτικής

Η άριστη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. Ιδιαίτερα η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των νοσηλευτών, δικαίωμα των αρρώστων και συντελεστή επιτάχυνσης της προόδου, επιστημονικής και κλινικής, του νοσηλευτικού έργου. Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας εξαρτάται από την εκπαίδευση των νοσηλευτών τόσο στη βασική και στη μεταβασική εκπαίδευση όσο και τη συνεχιζόμενη. Κατά τη βασική εκπαίδευση καλλιεργούνται και αναπτύσσονται η γνώση της νοσηλευτικής επιστήμης και πράξης καθώς και οι μέθοδοι εξασφάλισης και προαγωγής της ποιότητάς της. Οι νοσηλευτές ανέκαθεν παρείχαν φροντίδα υγείας. Οι δραστηριότητες όμως του νοσηλευτή έχουν αλλάξει σημαντικά τον 21ο αιώνα. Ο ρόλος του νοσηλευτή σήμερα είναι ανεξάρτητος και συνεργατικός ταυτόχρονα. Οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τη φροντίδα του ασθενούς, βασιζόμενοι στις γνώσεις και τα προσόντα τους. Έρευνες υποστηρίζουν την άποψη ότι η άμεση εμπλοκή στη διαδικασία εξασφάλισης ποιότητας βελτιώνει τη νοσηλευτική εργασία, καλλιεργεί πιο θετικά τις στάσεις προς τη συμμετοχή, αυξάνει την αντίληψη των νοσηλευτών για την αξία της διαδικασίας αυτής και προάγει την επαγγελματική συνείδηση. 

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Hits: 572 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2008
Συγγραφείς: Ασπασία Παπαδαντωνάκη