Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Μια σημαντική πτυχή του ρόλου του νοσηλευτή είναι η εκπαίδευση των ασθενών. O νοσηλευτής εκπαιδεύει τον ασθενή, την οικογένεια ..
Κατηγορία:
Introduction: In the decades 1990  and 2000, more than three million deaths of people have occurred worldwide  because of ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
H παρακολούθηση της κλινικής  κατάστασης των ασθενών και η αναγνώρι- ση σημείων επιδείνωσης, αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς ρόλους ..