Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι φοιτητές Νοσηλευτικής βιώνουν αρνητικές συμπεριφορές από το ιατρονοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του χώρου ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
To κάπνισμα έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος, αλλά αποτελεί έναν αναστρέψιμο παράγοντα κινδύνου ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη μεταδιδόμενων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων σε ενηλίκους οφείλονται σε συμπεριφορές που υιοθετούνται στην ..