Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εργασίας στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού. ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 2
Η μετεξέλιξη του Ιπποκρατικού μοντέλου (ωφελέειν ή μη βλάπτειν) και του primum non nocere της Nightingale σε μια νέα ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 2
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταγράψει τη σημασία της σχέσης κουλτούρας και υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η πρόληψη των νόσων είναι παγκόσμια παραδεκτή ως θετική και ιδανική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας των πολιτών. Η πρόληψη, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να ..