Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγραφεί με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Στo παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αιτιών και της επιδημιολογίας του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ). Οι πληθυσμοί που ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση και έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις θετικές πνευματικές δυνάμεις που ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία, να αναδείξει τις ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Η άμεση και σωστή αντιμετώπιση των σπασμών στην παιδική ηλικία είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν οι νευρολογικές βλάβες ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν οικονομικές μονάδες, αφού έχουν οικονομική δραστηριότητα με χρήστες, συντελεστές παραγωγής, κόστος και, τέλος, αποτέλεσμα, που ..