Εκτίμηση της Ποιότητας Ζωής των Παιδιών με Βρογχικό Άσθμα

Το παιδικό βρογχικό άσθμα είναι μια χρόνια νόσος, η συχνότητά της οποίας αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες και η μελέτη της είναι πολύπλοκη και επίπονη. Είναι πολυσυμπτωματική, πολυπαραγοντική και η θεραπευτική προσέγγιση ποικίλει ανάλογα με τη βαρύτητά της. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής που αφορά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, των θεραπειών και την εξέλιξη της νόσου. Η περιγραφή των κυριότερων εργαλείων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής στα παιδιά με βρογχικό άσθμα. Βιβλιογραφική αναζήτηση των ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών των τελευταίων δέκα ετών από το διεθνή και ελληνικό επιστημονικό χώρο που αναφέρονται στην ποιότητα ζωής των παιδιών με βρογχικό άσθμα. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής αναγνωρίζεται σήμερα ως «θεμέλιος λίθος» για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλινικών εφαρμογών και της επίπτωσης της νόσου. Περιγράφηκε ένας σημαντικός αριθμός εργαλείων και οι βασικές αρχές για τη δημιουργία νέων εργαλείων. Αυτό που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται είναι ότι κάθε κλίμακα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ειδικότερα για το παιδικό άσθμα η χρήση αυτών των εργαλείων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η σύγχρονη θεραπευτική προτάσσει την προάσπιση του επιπέδου ζωής τους.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Hits: 788 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2008
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Πέτσιος , Βασιλική Μάτζιου