Η επίδραση της άσκησης για την πρόληψη των επιπλοκών και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: IDDM) (ινσουλινοεξαρτώμενο) σύμφωνα με τη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε διαβήτη τύπου Ι (νεανικός) και ΙΙ (ενηλίκων) και η παθογένειά του οφείλεται σε γενετικούς, ανοσολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μελέτες κατέδειξαν τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης στην καταπολέμηση του διαβήτη. Η άσκηση ευαισθητοποιεί το μυϊκό σύστημα στη δράση της ινσουλίνης, διευκολύνοντας την είσοδο της γλυκόζης, εξαιτίας των λειτουργικών και ανατομικών προσαρμογών που προκαλεί. Γενικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι η φυσική δραστηριότητα είναι καλύτερη από την έλλειψη άσκησης. Τέλος, για την αποφυγή επιπλοκών κατά την άσκηση, πρέπει να ελέγχεται η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. Συμπερασματικά, προτείνεται για να είναι η άσκηση αποτελεσματική να είναι συνεχής, συστηματική και να μην έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιβάρυνσης.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Hits: 604 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2008
Συγγραφείς: Άννα Πατσοπούλου