Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη

Τα τελευταία 20 χρόνια διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι η κατάθλιψη στα παιδιά είναι μια διαταραχή με χρόνια και υποτροπιάζουσα πορεία εάν δεν διαγνωσθεί και θεραπευτεί έγκαιρα. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονός ότι τα παιδιά είναι σε εξελικτική πορεία ανάπτυξης, τα συμπτώματα της κατάθλιψης δεν είναι ευδιάκριτα όπως στους εφήβους και στους ενήλικες, με αποτέλεσμα να παραμένει σε πολλές περιπτώσεις αδιάγνωστη. Η κατάθλιψη επιδρά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τη σχολική τους επίδοση και τελικά στην ψυχική τους υγεία ως ενήλικες. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εστιάζεται στη νοσηλευτική φροντίδα των παιδιών με κατάθλιψη που εισάγονται σε παιδοψυχιατρική κλινική. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Iatrotek, Medline, CINAHL και Psych Info, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σχετικές με την παρούσα ανασκόπηση. Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται σε παιδιά και η οποία χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Η εισαγωγή των παιδιών με κατάθλιψη σε παιδοψυχιατρική κλινική είναι συχνά αναγκαία, είτε γιατί κρίνεται ότι θα είναι θεραπευτική για την ψυχική τους κατάσταση, είτε γιατί ενδεχομένως η αυτοκαταστροφική τους συμπεριφορά είναι επικίνδυνη για τα ίδια. Τα νοσηλευόμενα καταθλιπτικά παιδιά βιώνουν stress και διανύουν περίοδο κρίσης στη ζωή τους, γι’ αυτό και χρειάζεται να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν με γνωσιακό τρόπο τις ενδεχομένως τραυματικές τους εμπειρίες. Η θεραπευτική σχέση μεταξύ νοσηλευτή αναφοράς και παιδιού, καθώς επίσης το ολιστικό πλαίσιο της νοσηλευτικής φροντίδας, παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία αλλά και τους τρόπους να μάθουν να εκφράζουν τις καταθλιπτικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους, διευκολύνοντας με βέλτιστο τρόπο την ψυχολογική και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα καταθλιπτικά τους συναισθήματα.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Hits: 636 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2008
Συγγραφείς: Χριστίνα Ουζούνη , Κωνσταντίνος Νακάκης