Άνδρες σε «γυναικεία» επαγγέλματα O ρόλος του φύλου στην επιλογή και την άσκηση της νοσηλευτικής

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το φύλο των εργαζόμενων και πως αυτό επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών. Σήμερα είναι ευρύτερα αποδεκτή η άποψη ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται οντότητες ουδέτερες ως προς το φύλο. Αντ’αυτού, θεωρείται βέβαιο ότι λειτουργούν σε συμφωνία με την κυρίαρχη ανδρική ιδεολογία. Από την άλλη πλευρά, η νοσηλευτική χαρακτηρίζεται ως ένα επάγγελμα κατά βάση γυναικείο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των γυναικών που συνιστούν την πλειοψηφία του εργατικού της δυναμικού, ενώ το ποσοστό των ανδρών συνεχίζει να παραμένει ιδιαίτερα μικρό. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις εμπειρίες των ανδρών που ακολουθούν το επάγγελμα της νοσηλευτικής. Μέσα από την ανάλυση τάσεων, συμπεριφορών και διαδικασιών σκοπεύει να υπογραμμίσει και να αποτυπώσει τα μειονεκτήματα αλλά και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της νοσηλευτικής τους καριέρας. Σε μερικές περιπτώσεις οι άνδρες νοσηλευτές βρίσκονται σε ευνοϊκή, λόγω του φύλου τους, θέση. Σε άλλες όμως ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση τα ανδρικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Αν και οι περισσότερες των προκλήσεων προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενισχυμένες από συγκεκριμένες κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα, εντούτοις, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες όσο και στην παραμονή τους στο χώρο της νοσηλευτικής.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
Hits: 443 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2008
Συγγραφείς: Παρασκευάς Βεζυρίδης