Παράγοντες κινδύνου και προσδιοριστές υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί, μέσα από το σύνολο των επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία, να παρουσιάσει τα βασικότερα προβλήματα υγείας, τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τους βασικούς προσδιοριστές της υγείας του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Έγινε προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και σχετίζονται με τη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Αρχικά, παρουσιάζονται οι αρνητικές τάσεις των βασικότερων δεικτών υγείας σχετικά με την καρδιαγγειακή νόσο, τον καρκίνο και τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα κατά τη χρονική περίοδο 1980–2004. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και της πορείας αυτών τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με παλαιότερα δεδομένα αλλά και με τα δεδομένα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, παρουσιάζονται οι προσδιοριστές υγείας που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση υγείας του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίοι αποτελούν και παράγοντες κινδύνου για τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά, η Ελλάδα διατηρεί μια πολύ καλή θέση όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής και τους βασικούς δείκτες υγείας ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η σταδιακή αύξηση των τιμών βασικών δεικτών υγείας είναι ανησυχητική και επισημαίνει την ανάγκη για άμεση επαγρύπνηση αλλά και λήψη μέτρων.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Hits: 793 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2008
Συγγραφείς: Ευριδίκη Πατελάρου , Βικτωρία Βιβιλάκη