Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την εφαρμογή κλιμάκων μέτρησης του ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση της γνώμης των μαιών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ..